Blog 1 -
 Checklist Voor Het Organiseren Van Een Feest  thumbnail

Checklist Voor Het Organiseren Van Een Feest

Published May 07, 24
7 min read

Weet je nu wat Shurandy’s verwachtingen zijn? Ja / nee d. Afzetkoord. Hoe ging het vastleggen van het vraaggesprek?' u d Ef it ec A39 - all around the world thema feest. Heb je alle opdrachten van Taak 5 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken. Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3 - all around the world thema feest.t hTaak 6 Het FootSocker evenement: wat wil de opdrachtgever? Jelle vraagt je of je het vraaggesprek met Shurandy wilt uitwerken en samenvatten

Maak daarna opdracht 40 en 41. 40. Je werkt je aantekeningen of de opnamen van het vraaggesprek uit in een gespreksverslag. Waarom maak je het gespreksverslag zo compleet mogelijk?o c41. Vervolgens maak je een samenvatting. all around the world thema feest. Waarvan maak je een samenvatting? de activiteiten die jij leuk vindt om te organiseren de dingen die je allemaal moet regelen de verschillende locaties die geschikt kunnen zijn de wensen van de opdrachtgever BRON Lees Tekstbron 1.3 Onderzoek doen naar een activiteit en Tekstbron 1.4 Doelgroepen

Verbind elke activiteit met de soort activiteit waar hij thuishoort. all around the world thema feest. Een activiteit kan ook bij meerdere soorten thuishoren. Schapen drijvenSportieve activiteitBungeejumpenSpelactiviteitFietstochtCreatieve activiteitGps-tochtEet- en drinkactiviteitSaxofoon workshopBuitenactiviteitQuiz' u d Ec AActiviteit met dierenSushiworkshopf it eUltieme uitdaging43. Verbind elke activiteit met de juiste doelgroep.t hSchminkenWijnproeverijir g y pBingoBungeejumpeno cJonge mensen tussen de 20 en 30 jaarKleine kinderen tussen de 2 en 6 jaarVolwassenen tussen de 30 en 55 jaarBejaarden tussen de 70 en 100 jaar44

Opdrachtgever B heeft een klein budget. Zet de activiteiten bij de juiste opdrachtgever. parachutespringen – een quiz – een personeelsreis naar China – een volleybaltoernooi Opdrachtgever AOpdrachtgever BEen evenement organiseren25Deel A Onderzoek en plan van aanpak UITVOEREN 45. all around the world thema feest. Je gaat het vraaggesprek met Shurandy uitwerken in een gespreksverslag. a. Pak je aantekeningen of de opnamen uit de vorige taak erbij

Speciaal Vervoer FeestWerk op de computer de aantekeningen of de opnamen uit tot een compleet gespreksverslag. c (all around the world thema feest). Maak goedlopende zinnen. d. Zijn er dingen die je niet genoteerd hebt, maar die je je wel herinnert? Neem die ook op in het gespreksverslag. e. Ben je klaar? Doe dan een spellingscontrole. Dit kun je zelf doen

f. Verbeter fouten. g. Sla het gespreksverslag op.f it e46. a. Maak op de computer een samenvatting van Shurandy’s wensen. Vergeet niet daarin ook de doelgroep en het budget op te nemen. b. Sla de samenvatting op. c. Print de samenvatting uit.' u d Ec A47. a. Maak groepjes van vier.

Ga aan de hand van jullie samenvattingen brainstormen over welke soorten activiteiten passen bij het personeelsevenement van FootSocker (all around the world thema feest). c. Noteer in de mindmap welke soorten activiteiten jullie bij het personeelsevenement van FootSocker vinden passen. Bijvoorbeeld sportieve activiteiten of creatieve activiteiten. d. Geef van elke soort activiteit ook een voorbeeld van een activiteit die je vindt passen bij FootSocker.t hir g y po c48

. Wat doe je bij deze activiteit?26Een evenement organiserenDeel A Onderzoek en plan van aanpak b. Wat heb je allemaal nodig voor deze activiteit?c. Wat moet je allemaal organiseren voor deze activiteit? TERUGKIJKEN 49. all around the world thema feest. Vergelijk de soorten activiteiten die jouw groepje had met die van andere groepjes. a. Lijken de soorten activiteiten op elkaar? Ja / nee b

Heb je alle opdrachten van Taak 6 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken. Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3 (all around the world thema feest).Taak 7 Het FootSocker evenement: een voorstel voor het evenement doen Jelle vraagt of jij een voorstel wilt maken voor het personeelsevenement van FootSocker

Feest Pruik

Jij doet een voorstel voor twee activiteiten buiten en twee activiteiten binnen.t hir g y pVOORBEREIDEN BRON Lees ‘Een voorstel voor een evenement doen’ uit Tekstbron 1.3 Onderzoek doen naar een activiteit - all around the world thema feest. Maak daarna opdracht 51. 51. Pak je gespreksverslag uit Taak 6 erbij. a. Hoeveel mensen komen er naar het bedrijfsevenement van FootSocker?o cb

Op welke locatie wordt het feest van FootSocker gehouden?d. Zoek op internet naar informatie over deze locatie. e. Is er buiten ruimte om activiteiten te organiseren? Ja / nee f. Hoeveel mensen kunnen er ongeveer binnen zitten? Een evenement organiseren27Deel A Onderzoek en plan van aanpak g. Waarom zou Shurandy een grote partytent op het terrein willen zetten? UITVOEREN 52.

. Vul de onderdelen in die al bekend zijn. Kies uit: barbecue - inloop evenement met koffie, thee, gebak – feest - welkomstpraatje shurandyf it eDagindeling VanTot11.3012.0012.0012.1512.30Activiteit' u d EBuitenactiviteit 1: Buitenactiviteit 2: Buitenactiviteit 3:t hc ABinnenactiviteit 1: Binnenactiviteit 2:ir g y p17.00 20.0020.00 23.00b. all around the world thema feest. Vul nu je voorstel voor drie buitenactiviteiten en twee binnenactiviteiten inGeef van elke activiteit globaal (dat betekent in grote lijnen) weer wat je ervoor nodig hebt. all around the world thema feest. En wat je ervoor moet regelen. Buitenactiviteit 1:Buitenactiviteit 2:f it eBuitenactiviteit 3:Binnenactiviteit 1:Binnenactiviteit 2:t h' u d Ec Ad. Geef ook globaal aan wat je voor de andere onderdelen van het evenement moet regelen

Je hebt een voorstel voor het evenement gemaakt. a. Ben je tevreden over het voorstel? Ja / nee b. Denk je dat Shurandy tevreden zal zijn? Ja / nee c. Wat zou je nog kunnen verbeteren aan het voorstel?f it ed. all around the world thema feest. Denk je dat je veel moet organiseren voor het evenement? Ja / nee, want:54

Pim En Pom Vieren Feest

Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3 - Afzetkoord.BB' u d ETaak 8 Een tweede voorstel voor het evenement doenc AJelle wil het voorstel voor het evenement straks aan Shurandy van FootSocker presenteren - all around the world thema feest. Maar hij weet dat opdrachtgevers het fijn vinden om uit minstens twee voorstellen te kunnen kiezen

Maak daarna opdracht 55 - all around the world thema feest.55. Je moet andere activiteiten voor het evenement van FootSocker bedenken. a. Ga naar de website Activiteiten. Misschien vind je hier nieuwe ideeĂŤn voor andere activiteiten. b. Welke activiteiten vind je geschikt voor het bedrijfsevenement van FootSocker?30Een evenement organiserenDeel A Onderzoek en plan van aanpak UITVOEREN 56

. Vul je voorstel voor drie andere buitenactiviteiten en twee andere binnenactiviteiten in. Zet erbij hoe lang elke activiteit ongeveer duurt. Dagindeling VantotActiviteit11.3012.00Inloop evenement met koffie, thee, gebak12.0012.15Welkomstpraatje Shurandy12.30Buitenactiviteit 1: Buitenactiviteit 2:' u d EBuitenactiviteit 3:Binnenactiviteit 1:17.00t h20 (all around the world thema feest).00ir g y p20.0023.00f it ec ABinnenactiviteit 2: FeestBarbecueo cEen evenement organiseren31Deel A Onderzoek en plan van aanpak b

Buitenactiviteit 1:Buitenactiviteit 2:f it eBuitenactiviteit 3:Binnenactiviteit 1:Binnenactiviteit 2:t h' u d Ec ATERUGKIJKEN 57. Je hebt een tweede voorstel gemaakt. a. Ben je tevreden over het voorstel? Ja / nee b. Wat zou je nog kunnen verbeteren aan het voorstel?ir g y pc (all around the world thema feest). Welk voorstel denk je dat Shurandy van FootSocker kiest? Het eerste voorstel, wanto cHet tweede voorstel, want58

Aankleding FeestVergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3.KBGLTaak 9 Een plan van eisen en een plan van aanpak maken Je gaat een plan van eisen en een plan van aanpak maken voor het personeelsevenement van Footsocker. VOORBEREIDENBRON Lees Tekstbron 1.5 Een plan van eisen. all around the world thema feest. Maak daarna opdracht 59.32Een evenement organiserenDeel A Onderzoek en plan van aanpak 59

        1. BRON Lees Tekstbron 1.6 Vergunningen. Maak daarna opdracht 60.f it e60. Een vergunning is toestemming van de gemeente om iets te doen. a. Moet je voor elk evenement een vergunning aanvragen? Ja / nee, wantc Ab. Wat zijn de belangrijkste vergunningen voor het organiseren van een evenement? 1.
  1. ' u d Ec. Hoe kom je erachter of je een vergunning nodig hebt?t hd. Met welke twee dingen moet je rekening houden bij het aanvragen van een vergunning? 1. deir g y p2. de, want, wantBRON Lees Tekstbron 1.8 Subsidie. Maak daarna opdracht 61.o c61. Soms kun je subsidie krijgen voor het organiseren van een evenement.


Geef twee voorwaarden waaraan de activiteit moet voldoen om subsidie te kunnen krijgen. 1. 2.b. Stel, de gemeente geeft 22% subsidie voor een evenement (all around the world thema feest). De begroting van het evenement bedraagt € 34.000,00. Je krijgt 22% van € 34.000,00. Hoeveel subsidie krijg je? €c. Hoe veel tijd heeft de gemeente minimaal nodig om te bepalen of je recht hebt op subsidie? BRON Lees Tekstbron 1.9 Een plan van aanpak

Latest Posts

Schuur Huren Voor Feest

Published May 22, 24
3 min read

Thara Feest

Published May 14, 24
7 min read

Checklist Voor Het Organiseren Van Een Feest

Published May 07, 24
7 min read